Tilskudd til Gründercamp

Varaordfører Jan Einar Henriksen roste i formannskapet den beviste satsingen på miljø ved Risør Videregående skole (RVG), og foreslo at formannskapet økte tilskuddet til gründercamp “energi for fremtiden”. Formannskapet støttet Venstres forslag og dermed ble det vedtatt å øke tilskuddet med 5 tusen kroner som skulle øremerkes premiering av de beste forslagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Energi for fremtiden settes i fokus på RVG 22-23 september

Energi for fremtiden settes i fokus på RVG 22-23 september
Foto: Jan Einar Henriksen

Det er ventet rundt 500 deltakere på RVGs gründercamp, og det beste laget går videre til en Nasjonal gründercamp i Trondheim hvor de sammen med lag fra 22 videregående skoler i 15 fylker skal konkurrere om hvem som er best på energi.

For ytterligere info se hjemmesiden til RVG.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**