Venstre på lag med landbruket

Venstre er opptatt av levende bygder, kortreist mat og selvberging for landet. Vi ønsker derfor å styrke landbruket, og det kan vi bare gjøre med landbruksnæringen på laget, skriver Ulla Nordgarden i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

Jeg har fått forståelse for at representanter for landbruket i Buskerud har oppfattet meg som kritisk innstilt til landbruksnæringen, ut fra et møte som er holdt på Ringerike og ut fra en polemikk jeg har hatt med Senterpartiet i avisen. La meg få muligheten til å rydde opp i misforståelsen.

Økologisk mat

Foto: ukjent

På Bondelagets møte på Ringerike stilte jeg spørsmål om samdrift. Dette var ikke fordi jeg er kritisk til landbrukets organisering, men ønsket oppklaring i hvorfor noen bønder er mot og noen for. Det er vanskelig å opparbeide seg kunnskap om en sektor, når informasjonen er springende og motsetningsfylt. Mine spørsmål var ikke forårsaket av mistillit til næringen, men med ønske om å få ulike argumenter på bordet fra næringen selv, og ikke fra politiske motstandere. Valgkamp er preget av retorikk. Jeg ønsket svar fra dere, ikke fra Lundteigen. Lundteigen svart, og dermed fremsto jeg som "motstander".

ulv

Foto: Hege

Venstres verne- rovdyrpolitikk er vanskelig for mange bønder. Mitt, og Venstres ståsted, er at erstatningssummene må være tilfredsstillende for de som lider tap. I dag er det stor usikkerhet om erstatning ved tap/vern. Det er en viktig sak for meg og Venstre, at erstatningssummene står i forhold til tapet. Eiendomsretten står sterkt i Venstre. Når noen taper eiendom, skal erstatningssummen være god.

Jeg er opptatt av levende bygder, kortreist mat og selvberging for landet. Det jeg ser er at norsk distrikts- og landbrukspolitikk ikke virker etter hensikten. Bruk legges ned og folk flytter til byene. Jeg og Venstre ønsker å snu denne trenden. Vi tror at landbruket kan drives godt med et mindre rigid regelverk. Vi ønsker å styrke landbruket, og det kan vi bare gjøre med landbruksnæringen på laget.

Ulla

Foto: Ellen Korvald

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**