Venstre vil ha et løft for kulturen

Venstre i Telemark går til valg på tre hovedparoler ved dette valget: Kunnskap – miljø – velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning
Vi vil ha Telemark som foregangsfylke innen forskning og bruk av fornybar energi
Vi vil ha mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i nærmiljøene
Men i tillegg er Venstre kultur- og gründerpartiet framfor noe annet parti i Norge. For Venstre er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Det er ønskelig med desentralisering av makt innenfor kultursektoren for å fremme mer mangfold og mer frihet i kunst og kulturlivet.

Konkrete tiltak Telemark Venstre har programfestet er:
ruste opp og styrke folke- og skolebibliotekene
gi økte midler til museene i Telemark for å bygge opp ytterligere forsknings og formidlingskompetanse
prioritere idrettsanlegg for breddeidretten
gi frivillige foreninger tilgang til langsiktige og etisk riktige inntekter
fjerne merverdiavgiften for frivillige organisasjoner
gi barn og ungdom mulighet til å utvikle egne kulturtiltak
styrke kommunenes kulturskoler

Det frie kunstfeltet er svært viktig for Venstre. De frie gruppene må stimuleres, og vi er opptatt av at det skal være mulig å være selvstendig næringsdrivende som kunstner. Derfor har Venstre lansert en tiltakspakke med 10 konkrete punkter som skal bedre forholdene for kunstnere som selvstendig næringsdrivende. Her er nok å nevne:
bedre sosiale rettigheter for kulturgründere og selvstendig næringsdrivende
redusere skjemaveldet for kunstnere og kulturarbeidere
innføre en egen og forenklet aksjelov for små kulturbedrifter
gi rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
legge om merverdiavgiftssystemet innenfor kulturfeltet slik at også enkeltmannsforetak og selvstendig næringsdrivende kommer bedre ut enn i dag

Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av stat og kommune, like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.

Valget 2009 står ikke mellom enten individuell frihet eller et sterkt fellesskap. Valget står heller ikke mellom fellesskapet eller skattlette for de som har mest. Det er ikke slik at valget står mellom en sterk offentlig sektor eller en storstilt privatisering. Nei – de gode politiske løsningene ligger i balansen mellom dette, nemlig i SENTRUM! Det handler om at valgfrihet og fellesskap lar seg forene. Det handler om Venstres gode og sosialliberale løsninger.

Knut og Ingemar

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Er du enig i den politikken som er beskrevet ovenfor, ja da bør du stemme inn Venstres Tonje L. Gurholt ved dette valget. Da kan du være sikker på å få valgt inn en kandidat som er helt uavhengig av særinteresser og er plassert midt på den politiske skalaen. Tonje vil være en garantist for en politikk i balansen mellom individet og fellesskapet og som vil prioritere kunnskap, miljø, velferd og kultur. Godt valg!

Knut Magnus
Leder Bamble Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**