Venstres miljøprosjekter

Gunnar Kvassheim stod i dag fram i Dalane Tidende som talsmann for et at området rundt Svåheia kan bli et unikt senter for fornybare energikilder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sellafield, Venstres stortingsgruppe

Foto: Steinar Haugsvær

Venstre har konkrete planer for hva de ønsker å oppnå som miljøparti dersom Rogaland Venstres førstekandidat, Gunnar Kvassheim, blir valgt inn på Stortinget. Det kommer tydelig fram i Dalane Tidende de siste ukene.

Vi ser også at Ap, Senterpartiet og SV gikk i mot Venstres interpellasjon om å arbeide for dobbeltspor til Egersund (se her >>). Den samme motviljen finner vi blant de rødgrønne når det skal prioriteres å utbedre jernbanen gjennom Drangsdalen (se her >>).

Høgfartstog

Foto: DB

Jernbane er den mest framtidsretta og miljøvennlige måten å knytte Dalane opp mot Nord-Jæren, men blant de rødgrønne finnes det altså ikke noe handlekraft for å realisere dette.

Derfor er det vikitg at folk i Dalane stemmer Venstre og bidrar til at Gunnar Kvassheim kommer til Stortinget for at også vi skal få nye og miljøriktige prosjekter til vår region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**