Vern på Hvaler og vern i Lofoten

– Naturverdiene på er Hvaler så viktige i seg selv, at det er naturlig og riktig med vern. Venstre er glade for at naturparken nå åpner, men det samme burde gjelde i Lofoten, påpeker Rita Sletner, Venstres stortingskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

– De samme kvalitetene er der i Lofoten og Venstre mener at Nordland også skal få beholde sine verdier uten at de ødelegges av oljeboring. Min utfordring til regjeringen er derfor å gjøre det samme utenfor Lofoten, sier Sletner.

– Hvorfor vente i Lofoten når det allerede er fastslått at verdiene der er viktige nok til å søke verdensarvstatus, spør Sletner retorisk.

– Spørsmålet vi kan stille oss er; Dersom det hadde vært olje utenfor Hvaler, hadde det da ikke blitt nasjonalpark? Lofoten står ikke tilbake for Hvaler. Den har nasjonal, ja internasjonal betydning, og bør få sitt vern, påpeker Sletner.

Bakgrunn:
Arbeidet med vern på Hvaler ble startet i 2004. Hvaler har et marint miljø som det er verdt å verne. Naturverdiene er så viktige i seg selv at vern er naturlig og riktig.

Det samme forholdet gjelder i Lofoten. I tillegg til naturverdiene er også fiskeresursene så viktige at vern er naturlig og riktig.

Den forrige regjeringen startet prosessen med å søke Unesco om verdensarvstatus i Lofoten som et blandet natur- og kulturområde. Hovedgrunnen er det totale marine miljøet. Denne begrunnelsen ut fra naturverdiene er både naturlig og viktig, uansett andre verdier.

I fjor sommer ba miljøvernministeren de seks kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, raske på med å sende inn søknaden. 4. mai i år sendte den samme Solheim et brev til kommunene hvor han nekter dem å søke før man har bestemt om man skal oljebore der.

Venstre er det eneste partiet som har garantert at de ikke vil delta i eller støtte en regjering som er med på oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Nettsidene til Ytre Hvaler Nasjonalpark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**