Vil la sjefen betale

Tirsdag skrev BA om hvordan Microsoft i Oslo betaler 70 prosent av de ansattes kollektivregning, og stiller el-biler til disposisjon for møtevirksomhet. Selskapet er et forbilledlig eksempel på hva slags valg Venstre ønsker å stimulere til gjennom vår omlegging fra rød til grønn skatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trolleybuss TIDE Buss

Tiltakene har fått opp andelen kollektivreisende fra 19 til 33 prosent. Direktør i Microsoft Norge, Tommy Ødegaard, etterlyser et åpenbart tiltak fra politikerne; skattefritak for kollektivreiser betalt av arbeidsgiver.
Det vil Venstre gjennomføre.

buss

I DAG er det slik at arbeidstakere slipper skatt på parkeringsplass betalt av arbeidsgiver, men må skatte av busskort betalt av samme. Venstre vil snu ordningen på hodet, og belønne arbeidstakere og arbeidsgivere som satser på miljø.

Tog Arna

Vi vil også arbeide for et skattesystem hvor bedrifter belønnes for å velge miljøvennlig transport. Venstre har vist evne til å få gjennomført miljøtiltak der andre bare snakker — stem grønt, stem Venstre!

Tallak Rundholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**