Venstre vil sikre pasienten

Bedre informasjonsflyt er helt avgjørende for pasientenes helse. Det er alle enige i. Når det gjelder så avgjørende viktige ting som taushetsplikt og personvern så må loven inneholde klare løsninger. Det gjør ikke lovforslaget om endringer i helseregisterloven som Regjeringen sammen med FrP har sikret flertall for. Lovforslaget slik det foreligger, er etter Venstres mening i strid med menneskerettighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lege

Foto: Microsoft

Helsetilsynet, Datatilsynet, Legeforeningen og FFO er sterkt kritisk til forslaget om tilgang til våre private helseopplysninger på tvers av helseforetakene. Venstre fremmet sammen med SVs representant i Helse- og omsorgskomiteen Olav Gunnar Ballo og H, KrF et forslag som bedre ivaretar personvernet. Forslaget medfører oppretting av en elektronisk kjernejournal som bare skal inneholde livsnødvendige opplysninger og at man ellers utvikler de eksisterende meldingssystemene. Helsetilsynet og datatilsynet har avslørt svært mange brudd på dagens lovverk, hvor personer uten innsynsrett hatt full tilgang. Når ansatte ber om å bli behandlet andre steder enn ved sitt eget sykehus, så sier det noe om hvor vanskelig det er å håndtere dette i dagens lovverk, når flere får tilgang på tvers så er det naivt å tro at det blir bedre.

Venstre vil også ha mer elektronisk kommunikasjon, men vi tror ikke det fjerner feildiagnoser, feilbehandling, rare tolkninger eller feilmedisinering. Men det kan derimot gjøre folk redde for å snakke med helsepersonell og øker sjansen for massespredning av sensitive opplysninger og at uvedkommende får vite om ting som den enkelte ønsker å holde privat. Skal du legges inn på sykehus for en enkel operasjon f.eks. i et kne er det ingen som har brukt for opplysninger om tidligere aborter eller innleggelser i psykiatriske avdelinger. Dette er personlige opplysninger pasienter selv skal velge om man vil dele med andre.

Ingen leger setter seg ned i en akuttsituasjon og leser 20 sider med pasientjournal når noen er minutter fra å dø. Da trenger man de mest livsnødvendige opplysningene og ikke en haug med unyttig informasjon. Derfor vil Venstre gjøre elektronisk kommunikasjon enklere, uten

Monica_fylkesbrosjyre

blankofullmakter til våre mest private opplysninger.

Monica Hofer Augheim
2.kandidat Stortinget, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**