Kritisk barnevern

Barnevernet i Randaberg: jobben blir ikke gjort! Venstre bidro under kommunestyremøte 10.09.09 med sterke merkander overfor barnevernet . Fylkesmannens tilsyn fra 2008 har kommet med kritikk, og nå i 2009 også sterk kritikk i rapport fra Rogaland Revisjon IKS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Et enstemmig kommunestyre fremmet kontrollutvalgets forslag: Å ta tak i utfordringene med og skaffe til veie mer veiledning i hjemmet. Å få på plass tiltaksplaner til alle barn som har krav på det. Å sikre en mer systematisk oppfølging av barn med hjelpetiltak. Å etablere en mer enhetlig praksis for informasjonsdeling mot samarbeidspartnerne i enkeltsaker. Få på plass mer presise nøkkeltall.

Både tilsynsrapporten og revisjonsrapporten er omfattende og grundige. Det understrekes at man må spørre om det bevilges og brukes nok ressurser, og om barevernets arbeid faglig strekker til i forhold til de utfordringer man møter. Rådmannen ser lyst på barnevernets arbeid i framtida når en bedre organisering nå er på plass.

Barnevernets administrasjon tok Venstres invitt og vil med det første avholde samtaler mellom administrasjon og politikk for sammen å gå inn i feltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**