Rødgrønt dobbeltspill om støyskjerm langs E6

I søndagens Romerikes Blad går tre rødgrønne stortingskandidater ut med løfte om støyvoll langs E6 på Holt/Vestvollen. — Det er besynderlig at dette løftet kommer på valgkampens siste dag, når det er bare ett år siden den rødgrønne regjeringen nektet å ta det som Skedsmo kommune hele tiden har ment er statens ansvar. Dette vitner om rødgrønt dobbeltspill, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

Saken om støyvoll har vart over lengre tid. I juni i fjor utfordret Venstres Borghild Tenden samferdselsminister Liv Signe Navarsete til å få på plass en støyvoll ved boligfeltet Holt/Vestvollen langs E6 i Skedsmo kommune, men fikk negativt svar. Spørsmålet lød som følger:

— Vil samferdselsministeren ta initiativ til å igangsette byggingen av en støyvoll langs E6?

I begrunnelsen for spørsmålet står følgende: I Skedsmo kommune er det sterkt lokalt engasjement for en støyvoll langs E6 nært et boligområde på Holt/Vestvollen. Rundt 5.000 mennesker er utsatt for høye støynivåer. Så langt har det ikke blitt fattet beslutning om bygging av støyvoll. Regjeringen har i sin Soria Moria-erklæring lovet å innfri det nasjonale støymålet om å redusere støyplagene med 25 prosent i forhold til 1999-nivået innen 2010.

I sitt svar skriver Navarsete at staten ikke har noen plikt til å sette opp støyskjerm, og kommer derfor ikke til å gjøre det. Svaret ble mottatt med stor skuffelse lokalt.

— Praktisk talt hele Holt/Vestvollen har utendørs støynivå over den anbefalte grensen på 55 dB, men likevel løper Navarsete fra ansvaret hun har overfor beboerne langs E6, sa en oppgitt Boye Bjerkholt den gangen.

Han håper at de rødgrønne virkelig har snudd, men er skeptisk til hvor reelt løftet er.

— Regjeringen har hatt fire år på å gjøre noe med støyproblematikken på Holt/Vestvollen, og sa senest for ett år siden at den ikke kom til å gjøre noe med det. At lokale stortingskandidater på valgkampens siste dag lover endring, virker derfor svært lite troverdig, kommenterer Bjerkholt.

— En støyskjerm på den sydlige delen av E6 ved Holt/Vestvollen vil gi en reduksjon på mer enn 4 dB for de aller fleste boligene i området. Det utgjør mer enn en halvering av støynivået og vil være et stort bidrag til økt livskvalitet for dem som bor her. Det er for viktig til at man skal bruke det i et politisk spill, slik jeg opplever at de rødgrønne nå gjør, avslutter Bjerkholt.

Ytterligere informasjon:
Borghild Tendens spørsmål og Liv Signe Navarsetes svar på Stortingets nettsider. Les også Skedsmo Venstres kommentarer til Navarsetes svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**