Stem på de liberale, rause og grønne

I dag er det stortingsvalg og jeg skal stemme Venstre, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen i Rogalands Avis. -Både Rogaland og landet for øvrig trenger politikere som er liberale, rause og grønne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Gunnar Kvassheim
-Etter fire år som leder av miljø- og energikomiteen på Stortinget er Gunnar Kvassheim nok mest kjent som miljøpolitiker. Og både landet og Rogaland trenger en miljøpolitiker som Gunnar.

-Gunnar har en høy stjerne i universitetsmiljøet. Han er kjent som en av dem som kontinuerlig følger med på hva som er universitetets behov og som sloss for dette i den sentrale politikken.

-Jeg er overbevist om at Gunnar er en av de mest tilgjengelige politikerne i landet. Han deler ut både telefonnummer og e-postadresse når han får anledning til det og han har faste møtedager i fylket slik at velgerne hans og andre kan komme for å diskutere problemstillinger de er opptatt av. Han passer alltid på at de som tar kontakt får skikkelige svar raskt. Og han stiller gjerne spørsmål i Stortinget på vegne av sine velgere dersom det er noe som trenger avklaring fra regjeringshold, skriver Thorbjørnsen.

Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

Helge Solum Larsen
-Venstres andrekandidat, Helge Solum Larsen, er en av Stavangers mest sentrale og profilerte politikere. Også han har et sterkt miljøengasjement, noe som har vist seg spesielt gjennom kampen for bybane i regionen og kampen for lang Eiganestunnel på Tasta.

-Internt i Venstre er Helge kjent for å være blant de fremste ideologene. Han er svært opptatt av at det kun er den enkelte selv som vet hva det gode liv er for vedkommende og at det er statens oppgave å legge til rette for at vi som borgere kan nå målet om et godt liv for oss selv og våre medmennesker.

-Helge har også en interessant yrkesbakgrunn. Han er utdannet håndverker, som gullsmed. Han har drevet for seg selv med eget bedrift med praktisk arbeid for å integrere innvandrere i arbeidslivet. Han vet mye om hvordan de små og mellomstore bedriftene har det og hva som må til for at flere skal tørre å satse på å skape arbeidsplasser, for seg selv og andre.

Stem Venstre!

Foto: Venstre

Stem liberalt, raust og grønt
-Dersom jeg skal oppsummere Rogaland Venstres fremste kandidater i tre ord velger jeg ordene liberal, raus og grønn. Og både Rogaland og landet for øvrig trenger politikere som er liberale, rause og grønne, konkluderer Thorbjørnsen.

Les mer i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**