Ikke akkurat stemningen i taket, men…

Valgresultatet er kjent og ble en gedigen skuffelse for Venstre over hele landet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


På det meste var det 12 stykker inne på valgvaken 14. september. Anne Margrethe Larsen var også tilstede ei stund, men måtte i NRK. Hun vendte senere tilbake.

En del medlemmer møtte fram, men stemningen ble etterhvert nokså dyster. Ingen hadde ventet et slikt resultat verken i Vest-Agder eller på landsbasis.Det var imdlertid enighet om at vi skulle reise oss igjen!

Under: Blide fjes tross alt…..

Valgvakedeltagere

Foto: Stein Inge Dahn

Valgvakedeltagere

Foto: E.Pedersen

Astrid Bekkenes og Stein Inge Dahn

Foto: E.Pedersen

Åse Rostvåg og Solveig Nilsen

Foto: E.Pedersen

Over: Åse og Solveig holder humøret oppe trass i deprimerende resultater

Valgvakedeltagere

Foto: E.Pedersen

Under: Anne Margrethe fortjente blomster uansett.. Champagnen ble gjemt til en annen gang.

Anne Margrethe og Emil

Foto: Stein Inge Dahn

Ref.Emil Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**