Valgresultatet diskutert i Lødingen

Valgresultatet ble svakere enn forventet, men Lødingen Venstre står på og jobber videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lødingen Venstre innkalte til medlemsmøte like etter valget, og blant flere viktige saker sto valgresultatet selvfølgelig på sakskartet. I den grundige og reflekterte diskusjonen ble flere viktige momenter trukket fram:
Valget var i stor grad et “statsministervalg”, der en del av velgergruppen stemte taktisk for statsministeren, noe som førte til at Venstre tapte mange stemmer. Dessuten kom Venstre sine kampsaker i bakgrunnen. Vi slo ikke gjennom med de sakene vi kjemper for.

Lokalpartiet har mange trofaste velgere, og disse sviktet oss heller ikke ved dette valget, noe som gir oss god støtte og mot til å jobbe videre.

Men i slike tider kvesses knivene. Lødingen Venstre står på og vil jobbe aktivt for kommunevalget om to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**