Medlem?

Over 1800 personer har meldt seg inn i Venstre etter valget ! Blir du den neste ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Bli med i kampen for miljøet, en god skole, en verdig omsorg, et liberalt og raust samfunn.

Vil du slå av en prat med Venstremedlemmer, finner du oss på den "grønne benken" i Storgata i Grimstad lørdag 26.09.09 kl 12.00-14.00

Meld deg inn på her eller SMS til 90559693

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**