Venstremøte mandag 5. oktober

På grunn av samanfall med høstferien flyttes medlemsmøtet til mandag 5. okt. kl. 19.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hei alle venstrevener!

På grunn av samanfall med haustferien flyttast medlemsmøtet til mandag 5. okt. kl. 19.30. Eg har enno ikkje fått avklart møtelokale, så innkalling med saksliste og møtestad kjem mandag, men set av kvelden no.

Spesielt ynskjer eg våre fire nye medlemmer velkomen til venstremøte!

Med venleg helsing

Gunn-Torill Homme Mathisen
leiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**