Skoleutbyggingen — en bedre skole

– Jeg ønsker å komme med en kommentar til Oddbjørg Dahling Stornes og Monica Nordtømmes innlegg om skoleutbyggingen. Det er bra at innbyggerne engasjerer seg, uttaler Brita Kleven Thorsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Skoleutbyggingen er kommet i et feil spor helt fra starten. I stedet for å lage en utbyggingsplan ut ifra hvilken skole barna naturlig sokner til ut ifra geografi, ble det tidlig bestemt at her måtte en spare penger og lage skoler og kretsgrenser som gir fulle klasser og innsparing.

Hva da med lærertetthet og pedagogisk innhold, spør Brita Kleven Thorsvik i fra Venstre. – I valgkampen var alle opptatt av en bedre skole. Er ikke flere lærere — og færre elever i klassen, en riktig vei å gå? Hva med bolyst og ønske om tilflytting til kommunen av barnefamilier. – Jeg tror mange sjekker skoletilbudet og skoleveg, sier hun.

– Jeg er helt enig med Stornes og Nordtømme om at geografisk nærhet til skolen ikke er ivaretatt nok. I siste kommunestyre prøvde derfor Venstre å få til en runde til med hensyn til kretsgrenser. Vi mente at utgangspunktet skulle være et skolemønster hvor kretsgrensene skulle settes ut ifra hvor skolebarna naturlig hører hjemme. Bakgrunnen for dette var at vi mente at ikke alle muligheter var vurdert og at forslaget som ble lagt fram ikke var framtidsretta nok. Venstres forslag fikk bare støtte fra KrF og SV.

Brita Kleven Thorsvik viser også til Boliganalysen som ble lagt fram i siste formannskap og som underbygger at utbygging av en barneskole på Verdalsøra med bare 2 paralleller ikke er en god løsning. Barn som naturlig sogner til denne skolen flytes til Stiklestad eller Ørmelen pga plassmangel, eks. Reinsholm og Kirkehaug som skal til Ørmelen.

– Skolesaken er ikke ferdigbehandlet i kommunestyret. Det gjenstår å bestemme hvor mye vi skal investere. Kommunens regnskap for 2009 forventes å gå med underskudd og jeg kan ikke skjønne at vi har råd til en storstilt utbygging nå uten at det kan føre til nedleggelse av skoler og økt eiendomsskatt, sier hun.

Samtidig er det kommet signaler, også fra regjeringshold, om at klasserom er bedre enn åpne løsninger – som er planlagt på Verdalsøra. Jeg mener derfor at det er flere nye moment som tilsier at vi må ta oss tid til en ny vurdering.

– Hadde jeg fått bestemme, sier venstrepolitikeren, ville jeg bygd 3 paralleller ved Verdalsøra barneskole og derved fått mindre elever i klassene. Evt. bygd en 2-paralleller og beholdt nok av gamleskolen til at det kan være 3-paralleller på Verdalsøra barneskole. Jeg ville ha tatt meg tid til en skikkelig runde med Verdal videregående for å utrede mulighetene for samarbeid og innsparinger ved å legge ungdomsskolen ved siden av denne skolen. Og så ville jeg bygd en ny flerbrukshall og svømmehall ved videregående – også for å styrke videregåendetilbudet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**