Spørsmål 2 og 3

Fordeling av kulturmidler og behandling av klagesaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fordeling av kulturmidler

I fylkestinget i april svarte Fylkesråden på direkte spørsmål fra Martin Skjefstad om tildeling av kulturmidler, der det også kom frem at Helgeland har fått kun 17% av kulturmidlene i Nordland fylke, at ikke alle tildelingene var gjort enda.

1. Hvor mye av tilskuddsmidlene for 2009 er enda ikke disponert?

2. Hvordan ser den prosentuale fordelingen på regionene ut per dags dato?

Behandling av klagesaker

Arrangørene for kulturdagene Tiendebytte i Mosjøen klaget på fylkeskommunens vedtak om tilskudd for kulturdager og festivaler. Klagen ble behandlet av Fylkesråd uten endringer i vedtaket og arrangøren fikk skriftlig beskjed om at klage er oversendt til Nordland fylkeskommunes klagenemd. Etter samtale mellom arrangøren og lederen for klagenemda ble det klart at klagenemda ikke hadde mottatt klagen fra arangøren for Tiendebytte.

Imidlertid er kulturdagene over for 2009 og arrangøren har enda ikke fått svar fra klagenemda.
Det er også kommet frem at fylkeskommunen ikke har avsatt penger for eventuelle medhold i klagene.

Venstre ønsker følgende svar:

1.Hvordan er det mulig at klageren får skriftlig beskjed om at klagenemda har fått oversendt klagen når dette ikke medfører riktighet?

2.Medhold i klagen vil føre til utbetalinger. Hvorfor er det ikke avsatt midler ved evt. medhold i klagene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**