Fylkesting 29.09.-02.10. i Svolvær

Venstre stiller spørsmål om behandling av klagesaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Behandling av klagesaker
Arrangørene for kulturdagene Tiendebytte i Mosjøen klaget på fylkeskommunens vedtak om tilskudd for kulturdager og festivaler. Klagen ble behandlet av Fylkesråd uten endringer i vedtaket og arrangøren fikk skriftlig

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

beskjed om at klage er oversendt til Nordland fylkeskommunes klagenemd. Etter samtale mellom arrangøren og lederen for klagenemda ble det klart at klagenemda ikke hadde mottatt klagen fra arangøren for Tiendebytte.

Imidlertid er kulturdagene over for 2009 og arrangøren har enda ikke fått svar fra klagenemda.
Det er også kommet frem at fylkeskommunen ikke har avsatt penger for eventuelle medhold i klagene.

Venstre ønsker følgende svar:
1.Hvordan er det mulig at klageren får skriftlig beskjed om at klagenemda har fått oversendt klagen når dette ikke medfører riktighet?

2.Medhold i klagen vil føre til utbetalinger. Hvorfor er det ikke avsatt midler ved evt. medhold i klagene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**