Konseptvalgutredningen med klar anbefaling: Ja til bybane

Mandag møttes den administrative faggruppen og tirsdag den politiske gruppen for bybanen: Konklusjonen er klar. Det anbefales klart å bygge skinnegående bybane på Nord-Jæren. Venstres Helge Solum Larsen er godt fornøyd. -Dette er i tråd med det Venstre har sagt lenge, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

Ingen har levert klar dissens mot konklusjonen, heller ikke Vegmyndighetene som det knyttet seg en viss spenning til på forhånd. -De har gitt en stemmeforklaring om at de ikke klarer å gjøre et valg mellom buss og bane, dette kan ikke oppfattes som dissens. De er også med på alle veivalgene som gjøres og utbyggingsrekkefølgen som anbefales. KVUen for bybane på Nord-Jæren har dermed en klarere faglig anbefaling enn det bybanen i Bergen hadde og det er i seg selv en svært overbevisende konklusjon, sier Solum Larsen.
-Det er derfor nå avgjørende at vi fortsetter arbeidet med full tyngde for å kvalifisere til å ta ut ekstraordinære statlige midler. Det er grunn til å tro at en klimapakke kan komme ganske fort, også fordi det er nødvendig med tiltak i Norge mer enn noensinne da det internasjonale kvotesystemet i EU kan ha falt sammen etter avgjørelse i (EU)domstolen før helgen. Regjeringen vil nå måtte lete etter tiltak som raskt kan få ned de norske utslippene og da er klimanøytral transport i by en åpenbar løsning.

Solum Larsen ber om at det nå satses knallhardt for å få bybaneplanleggingen over i en operativ fase.

Pengene som skal plass i et spleiselag med over 60 millioner fra Stavanger og ca 107 mill. fra Rogaland fylkeskommune fram til 2014 skal gå til et arbeidsprogrammet fokusert mot analyser og utredninger omkring grunnleggende forhold og egenskaper ved banesystemet, herunder optimalisering av tekniske og økonomiske løsninger, nødvendige planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven, forhandlinger omkring tilgang til arealer og anskaffelser, samt detaljert fastlegging av løsninger innen identifiserte problemområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**