Nærmere realisering av Riksvei 17

-Jeg vil bruke taletiden til å prate om noe som har vært en viktig sak for Venstre, nemlig viktigheten av å få en ny og sikker Riksvei 17 mellom Steinkjer og Namsos, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget Trond Prytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

Fylkestinget i Nord-Trøndelag behandlet onsdag “Handlingsprogrammet for nye fylkesveger 2009-2013”. Venstre i Nord-Trøndelag har gjennom flere år kjempet for en vil helhetlig utbedring av Riksvei 17 mellom Asp i Steinkjer til Namsos, med ny bru over til Malm. I dag er vegen preget av mange unødvendige kurver, smal veibane, manglende eller liten veiskulder og mange avkjørsler.

-En ny Riksvei 17 vil være et viktig rehabiliterings- og utviklingsprosjekt, sier Prytz. -Over 30 000 innbyggere i Midtre og Ytre Namdal er avhengige av god veiforbindelse sørover mot Innherred. Kommunene på Innherred er avhengige av å bli knyttet like sterkt mot kommunene nord for seg, like mye som de er knyttet mot Trondheim, sier Prytz.

-Det gleder meg at vi har kommet så langt med dette prosjektet at vi nå prater om en realisering, sier Prytz. Det nye båndet over Namdalseid vil være viktig for både transportmengde og folk, sier Prytz, som gleder seg til å se denne himmelske traseen fra sør mot nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**