Venstre slutter seg til klimakampanjen 10:10

Det haster: To måneder før klimatoppmøtet i København er risikoen for en utsettelse eller en svak avtale overhengende. Venstre går inn for betydelige klimakutt på hjemmebane, og vil oppfylle Kyoto-avtalens forpliktelser innenlands innen 2012 ved bruk av grønne skatter og konkrete utslippsreduserende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre 3. oktober 2009

10. oktober iverksettes den norske delen av Klimakampanjen 10:10, et globalt initiativ der bedrifter, offentlige instanser og privatpersoner i rike land forplikter seg til å kutte egne utslipp med ti prosent i løpet av 2010:

Venstre slutter seg til kampanjen fordi:

Målene er relevante og oppnåelige mål
Deltakerne forpliktes til konkrete utslippsmål på kort sikt, der deltageren selv er ansvarlig for at målene nås
Legger press på politiske ledere ved å demonstrere at reelle kutt kan oppnås i inneværende styringsperiode
Den kan bli avgjørende for Vestens troverdighet på klimafronten, i sin tur en betingelse for å få utviklingsland som Kina og India med på å begrense eller redusere egne klimautslipp gjennom en global klima-avtale i København;
Tidlige kutt er langt viktigere enn sene kutt for akkumulert CO2-nivå i atmosfæren; vi må begynne å redusere utslipp nå, ikke om ti eller 20 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**