Flyktningedebatt: Velkommen til Larvik!

I Sandefjord har høyreordføreren latt seg irritere. Det kommer for mange flyktninger til Norge mener han, og støtten fra staten er ikke er nok til å forsvare 75 flyktninger i byen hans. På femte år på rad protesterer Bjørn Ole Gleditsch og mener byen er dårligere enn gjennomsnittet når det gjelder integrering. 20 flyktninger får holde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

We are the world

Også Larvik er bedt om å bosette 75 flyktninger neste år. Vi snakker om allerede klarerte flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som skal bo i Norge. Et land som FN nettopp har kåret til verdens beste land å bo i. Dette er folk som har funnet en nødhavn og som Norge i all anstendighet vil hjelpe. Det skulle da også bare mangle!

Vi ønsker de skipbrudne velkommen, og i tillegg kan Larvik hjelpe den irriterte høyre-ordføreren i nabokommunen. I vår kommune har vi en voldsom oppdrift der vi ønsker alle nye innbyggere velkommen. Vi har fått kultur på alle bauger og kanter. Vi tenker globalt og inkluderende.

Æresborgerne våre "ser ikke grenser, men har hørt at de finnes i enkelte menneskers hode" og er verdensborgere gjennom verdensspråkene bilder, skulptur, ord og musikk. Kunst, for å si det rett ut.

I Larvik ser vi en kjempemulighet for å få endret samfunnet vårt til det bedre gjennom å få inn friske krefter og nye tanker. Vi setter sammen innbyggere vi har og innbyggere vi får til en ny helhet. Vi har forstått at om vi skal få opp dynamikken i lokalsamfunnet så er vi nødt til å få impulser utenifra, samtidig som vi stadig må øve oss i å finne toleransens grenser.

Vi er bedt om å ta bosette 75, la oss doble — la oss få inn 150!

Så kan man sitte akterutseilt der borte i Sandefjord og vente på en utvikling som vi andre vet skjer gjennom nyskapning, nye aktører og nye måter å tenke sammen på.

For i Larvik er vi preget av nysgjerrighet, raushet og omtanke for hverandre.

Hallstein Bast

Er det ikke sånn da?

Hallstein Bast
Gruppeleder, Larvik Venstre
Fylkesleder, Vestfold Venstre

Vestfold Venstre har også tidligere kommentert Sandefjordsordførerens utspill om flyktninger og integrering. Se bl.a.:

Bosetting av flyktninger: Fordommer fordummer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**