Kristiansand – en by som sier Nei til dødsstraff

Venstre og bystyremedlem Dag Vige lanserer Kristiansand som Norges første medlem i et internasjonalt fellesskap av byer som har erklært seg som motstandere av dødsstraff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


For Venstre har engasjementet for menneskerettighetene alltid vært aller høyest prioritert. Dette var et sentralt budskap på arrangementene som Stiftelsen Arkivet avviklet i februar i år.

Nå foreslår Venstre ved bystyremedlem i Kristiansand Dag Vige at bygningen Arkivet skal bli Kristiansands offisielle monument i en internasjonal markering av standpunktet “Nei til dødsstraff” Cities for Lifesom arrangeres hvert år av flere hundre byer rundt om i verden. Disse byene har valgt å markere sin motstand mot dødsstraff ved å delta i et fellesskap som er gitt navnet “Cities for Life”.

Dødsstraff har opp gjennom tidene vært praktisert i alle land og i alle verdenshjørner – også i Kristiansand. Den 30 november 1786 ble Toscana den første delstaten i Europa hvor dødsstraffen ble avskaffet ved lovforordning. Denne begivenheten feires hvert år på denne dagen ved arrangementer i 998 byer i alle verdensdeler.

De fleste av disse byene har pekt ut en bygning eller et monument som symboliserer byens motstand mot dødsstraff. Dette symbolske monumentet flombelyses den 30. november i forbindelse med markeringen.

Les mer om “Cities for Life” og markeringen i byene som sier “Nei til Dødsstraff” her.

Det finnes “Cities for Life”-byer i våre naboland, og i mange land i Asia, i Afrika (inkludert 2 byer i Kongo), i Europa og i Amerika – men ingen i Norge! Dette foreslår Venstrepolitikerne Anne Margrethe Larsen og Dag Vige nå å gjøre noe med.

I sin interpellasjon til bystyret skriver Dag Vige at avskaffelsen av dødsstraffen er en skjør grunnstein i vår sivilisasjon. Når stemningene endrer seg, har det vist seg alt for lett å endre prinsipielt standpunkt i synet på om det er riktig at samfunnet skal ha anledning til å straffe mennesker ved å slå dem ihjel.

Derfor er det viktig at man stadig hegner om prinsippet om at det for et sivilisert samfunn ikke er verdig å anvende dødsstraff. Dødsstraff strider mot retten til liv. Henrettelse er overlagt drap godkjent av offentlig myndighet. Det er en behandling av mennesker som fokuserer mer på gjengjeldelse og hevn enn på straff og forsoning.

Med dette oppfordres Kristiansand om å engasjere seg som første norske by i fellesskapet av byer rundt om i hele verden, “Cities for Life”, som sier: Nei til dødsstraff.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**