Vil ikke legge ned skoler

I går la Rådmannen fram forslag om ny skolestruktur for grunnskolen i Trondheim. I forslaget går han inn for å legge ned Kalvskinnet og Okstad skole, noe Venstre stemte i mot. – Vi må flytte fokus fra skolenedleggelse til skolebygging, sier kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Debatten om skolestrukturen i Trondheim startet i fjor høst, da rådmannen la fram forslag om å legge ned flere skoler i Trondheim for å spare penger. Denne gang er det bare Kalvskinnet og Okstad som er foreslått nedlagt, og det viktigste argumentet er økonomi.

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

– Jeg er usikker på om vi kan spare så mye på å legge ned disse skolene som det rådmannen legger opp til, for det å flytte elever fra en skole til en annen krever store investeringer både i skolebygg og i trafikksikkerhetstiltak, sier Gunnes. – Kostnadene ved å flytte skolebarn og legge ned ungenes nærskole er større enn gevinsten, og derfor går Venstre imot, sier han.

Når det gjelder Kalvskinnet skole, er også utviklinga i bosettinga i sentrum et viktig poeng. – Bystyret har lenge vært opptatt av å beholde de barnefamiliene vi har i sentrum, men hvis vi legger ned skolen vil det ha motsatt effekt, sier Gunnes. Han peker også på at folketallet i Kalvskinnet-område ser ut til å øke framover, og at det derfor er lite langsiktig å legge ned skolen i et slikt vekstområde.

Skolebarn

Gunnes fremmet forslag i formannskapet i går om å stryke punktene om skolenedleggelse i rådmannens sak, men fikk ikke støtte fra noen partier, selv om flere har signalisert at de er skeptiske til å legge ned skoler. – Jeg synes de andre partiene er feige når de ikke tør å gå ut med et tydelig standpunkt allerede nå. For oss er det viktig å legge ballen om skolenedleggelse død, slik at vi kan få diskutert andre viktige aspekter i denne saken i stedet, for eksempel om hvor store skoler vi skal ha, om de skal være 1-10-skoler osv., sier Gunnes.

Skolestruktursaken vil bli diskutert på Venstres gruppemøte førstkommende mandag, men da med fokus på de andre elementene i saken enn nedleggelse. Møtet er åpent for alle medlemmer som vil delta i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**