Ingen overraskelse at budsjettet for kunstgressbanen sprekker

Vi i Venstre er ikke overrasket over at kostnadsanslagene for dette anlegget i vanskelig terreng viser seg ikke å holde, men finner en overskridelse på over en tredel dramatisk, sa Venstres Erik Lundeby i Formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barnefotball

Foto: Erik Lundeby

Rådmannen hadde innstilt til Formannskapet 7. oktober 2009 å bevilge mer til kunstgressbanen, men uten at prosjektet allikevel ville bli ferdig som forutsatt.

Det er tragisk at en ordentlig kalkyle for prosjektet ikke forelå før flertallet vedtok å bruke nesten en fjerdedel av prosjektet på å kjøpe en tomt som har liten verdi dersom den ikke benyttes til formålet, sa Lundeby. At ikke flere lokaliseringsalternativer ble ordentlig utredet slik at man kunne sammenliknet kostnader og andre konsekvenser fremstår i lys av dette enda mer merkelig.

Venstre kjempet for at banen skulle ligge på riggtomta og ikke i det verdifulle naturområdet rundt Oppegårdstjernet, og får derfor i mange sammenhenger skylden for at prosjektet ikke ble ferdig til skolestart. Faktisk ble saken bare utsatt en gang på grunn av forslag fra Venstre. Det var når Venstre pekte på at det var usikkert om krav til universell utforming kunne innfris i prosjektet.

-Fremdriften i prosjektet er nå så langt unna målet at forklaringen ikke kan være denne utsettelsen på 2-3 uker, sa Erik Lundeby i møtet.

Venstre mente også at eventuelle økte utgifter til kunstgress burde gå til å få etablert flere baner, eventuelt oppgradere eksisterende baner.

Etter en generell debatt ble møtet lukket. Møtet endte med at saken ble utsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**