Vil ha krafttak mot fattigdom blant barn

Venstre legger mandag fram en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn. – Vi starter ikke med blanke ark og like muligheter når vi kommer til verden, og ingen velger sin barndom, sier Venstres Trine Skei Grande. Hun håper å få til et samarbeid mellom alle partiene på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 - Jeg håper vi nå kan stå sammen om å bekjempe og redusere fattigdom blant barn og i barnefamilier, sier Skei Grande.

– Jeg håper vi nå kan stå sammen om å bekjempe og redusere fattigdom blant barn og i barnefamilier, sier Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

Bekjempelse av fattigdom har vært viktig for mange partier. På TV2s første folkemøte i valgkampen (19.8.09) tok Venstres leder Lars Sponheim til orde for et felles politisk løft for å redusere fattigdommen blant barn spesielt.

– Dette initiativet ble positivt mottatt fra de øvrige partilederne. Jeg håper vi nå kan stå sammen om å bekjempe og redusere fattigdom blant barn og i barnefamilier, sier Venstres parlamentariske leder. Det er Trine Skei Grande og Abid Q. Raja som legger fram forslaget i Stortinget mandag.

Last ned forslag: Tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn

10 tiltak
I forslaget legger Venstre fram 10 aktuelle tiltak for å løse utfordringene:
1. En garantert minsteinntekt — borgerlønn
2. Minstenorm og nye kriterier for sosialhjelpssatser
3. Husbanken som "sosialbank"
4. Hjemkjøpsboliger
5. Differensiert barnetrygd
6. Differensierte priser i barnehage og SFO.
7. Lettere å kombinere arbeid og trygd
8. Heve aldersgrensene for egenandeler for helsetjenester og lønn ved barns sykdom
9. Styrke barnevernet
10. Økt satsing på frivillige supplement

Flere fattige barn
Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende. Fra 2000 til 2006 økte barnefattigdommen fra 5,8 prosent til 7,9 prosent. I reelle tall betyr dette en økning fra 50 000 til 85 000 barn, viser en ny rapport fra Fafo (Fafo-rapport 2009:38, Barnefattigdom i Norge). Rapporten viser også at en tredel av barn med ikke-vestlig bakgrunn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**