Vil styrke innsatsen mot frafall

– Frafall i skolen er en av de største utfordringene Norge står overfor både i et velferds- og kunnskapsperspektiv. Flere tiltak for å redusere frafall er allerede igangsatt, men det er utvilsomt et behov for en forsterket innsats for å bekjempe frafall i skolen, sier Venstres Abid Q. Raja, som denne uken møter som vararepresentant på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Som møtende vararepresentant på Stortinget benyttet Raja anledningen på dagens stortingsmøte til å fremme et representantforslag om å styrke innsatsen mot frafall i skolen.

Enorm utfordring
Raja viser til at nesten alle ungdommer starter i videregående opplæring etter endt ungdomsskole, men bare rundt 70 prosent fullfører med bestått i løpet av fem år. Særlig er problemet stort innenfor fag- og yrkesopplæringen, og gutter med minoritetsspråklig bakgrunn er høyt representert på denne statistikken. Det er også fylkesvise variasjoner med hensyn til frafall, og de tre nordnorske fylkene har et spesielt høyt frafall.

 - Det er behov for å styrke frafallsbekjempelsen ytterligere, mener Venstres Abid Q. Raja.

– Det er behov for å styrke frafallsbekjempelsen ytterligere, mener Venstres Abid Q. Raja.
Foto: Microsoft Clip art

– Tallene representerer en enorm utfordring for samfunnet vårt. Det er imidlertid viktig å huske at frafallsutfordringen dreier seg om langt mer enn bare tørre tall, men også om menneskeskjebner. Derfor haster det å ta et samlet og forsterket grep mot frafallet, sier Raja, som spesielt viser til at mange innvandrergutter på yrkesfag faller fra.

– Vi vet at det i deler av Oslo er opp mot 60 prosent frafall for enkelte grupper. Dette kan vi ikke være bekjente av, mener Raja.

Behov for styrking

Flere tiltak mot frafall er allerede igangsatt i forrige stortingsperiode, og i forslaget til statsbudsjett for neste år er det satt av et mindre beløp knyttet til frafallsbekjempelse. De rødgrønne har også slått fast at "frafallet skal bekjempes" i den nye regjeringserklæringen.

– Det er positivt at frafallsutfordringen møtes med økt politisk bevissthet fra alle partier, men det er fortsatt behov for en betydelig satsing ut over tiltakene som allerede er satt i gang. Derfor fremmer Venstre nå et eget representantforslag om å styrke denne innsatsen. Jeg både håper og tror at vi vil få støtte for flest mulig av tiltakene vi fremmer, avslutter en engasjert Raja.

10 tiltak

I representantforslaget lanserer Venstre ti ulike tiltak mot frafall. Partiet vil blant annet ha flere spesialpedagoger, flere og bedre rådgivere, styrket lærerkompetanse, mer praksisretting i undervisningen, en yrkesfagreform og mindre byråkrati i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**