Et tilbakeskritt for miljøpolitikken

– Regjeringens budsjettforslag er et tilbakeskritt for miljøpolitikken og kan bidra til å svekke Norges troverdighet som pådriver på klimatoppmøtet i København i desember i år. Regjeringen følger ikke opp sine løfter om styrking av kollektivtrafikken og satsing på fornybar energi og rensing av Kårstø, uttaler Venstres 2. nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forslaget inneholder positive elementer på miljøområdet, men dette er stort sett en oppfølging av klimaforliket som satsing på bevaring av regnskogen og å dreie bilavgiftene i miljøvennlig retning. Det veier ikke opp for manglede satsing på andre viktige områder, legger Elvestuen til.

Vil ha mer til kollektiv i by
– Statsbudsjettet inneholder ikke det trøkket og den offensive satsingen som er nødvendig for å omstille Norge i miljøvennlig retning. Regjeringens løfter om å doble bevilgningene til den lokale kollektivtrafikken i byområdene følges ikke opp i budsjettforslaget, og man ligger etter i forhold til løftene i Nasjonal transportplan om satsing på investeringer i togtilbudet. Dette er områder som bør trappes kraftig opp i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget, påpeker Elvestuen.

Savner tiltak for fornybar energi og CO2 rensing
I påvente av et eventuelt samarbeid med Sverige om fornybar energiproduksjon gjennom en ordning med grønne sertifikater, har regjeringen lovet å komme med en overgangsordning. Dette er en oppfølging av klimaforliket.

– Regjeringen somler i oppfølgingen av dette punktet i klimaforliket, og leverer ikke det som skal til for å utløse mange av de fornybarprosjektene som ligger på vent. Som en følge av regjeringens manglende satsing på fornybar energiproduksjon gjennom de fire siste årene vrakes også målet om 3 TWh vindkraft innen 2010. Dette målet har det hittil vært bred enighet om og det er skuffende at regjeringens politikk har ført til stillstand på dette viktige området, legger Elvestuen til.

Ingen rensing på Kårstø
– Regjeringen har også stanset prosessen for å få på plass rensing av gasskraftverket på Kårstø som var et av regjeringens klareste løfter på miljøområdet. Arbeidet med biodiesel i Norge går dessuten i feil retning når regjeringen foreslår å stramme inn og på sikt avvikle fritaket for autodieselavgift, sier Elvestuen.

– Under den rødgrønne regjeringen går miljøpolitikken i feil retning på viktige områder. Det er pinlig for Norge som en energi- og miljønasjon, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**