Fortsatt magert for høyere utdanning og forskning

– I valgkampen sa de fleste listekandidatene fra Sør-Trøndelag at det viktigste for vår region var å satse på kunnskap. Men nok en gang har den rødgrønne regjeringa lagt fram et statsbudsjett de fleste innenfor universitets- og høyskolemiljøene er skuffet over. Etter fire år med sulteforing av universiteter og høgskoler, har regjeringen enda ikke oppdaget alvoret, sier nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Cathrine D. Hagen

Både NTNU og HiST uttrykker i dag skuffelse over statsbudsjettet, som for begge i realiteten innebærer kutt i basisfinansieringen. – Den rødgrønne regjeringen innførte hvileskjæret i forrige periode, men gjør alt for lite for å rette opp effekten av dette. Konsekvensen er fortsatt magre tider for kunnskapssektoren, sier Melby.

Kunnskapsmilliarden universitets- og høgskolesektoren har etterspurt, er i statsbudsjettet redusert til knappe 50 mill. i økte basisbevilgninger, og justert for lønns- og prisvekst vil det for mange institusjoner bety at de får mindre handlingsrom i 2010 enn tidligere. Det er positivt at forskningsfondet styrkes med 5 mrd., men avkastningen fra forskningsfondet går likevel ned, fra 200 millioner i 2009 til 140 mill i 2010.
– Det er for svakt, sier Melby som slår fast at Venstre vil øke Forskningsfondet til 150 mrd. i 2010. — Vi vil også fullfinansiere studieplasser og øke basisbevilgningene ut over regjeringens forslag, understreker hun.

NTNU peker i sin pressemelding i dag særlig på at årets budsjett innebærer at Norges etterslep på forskningsinfrastruktur øker i forhold til land vi konkurrerer med. De viser til at det trengs 800 millioner per år i en tiårsperiode til investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr hvis man skal være konkurransedyktig. Hos HiST er skuffelsen stor på at regjeringen ikke bevilger midler til nye studentplasser, på tross av at det spås en stor vekst i studenttilstrømningen neste år. I tillegg er de skuffet over basisfinansieringen, som ikke øker nok til å kompensere for lønns- og prisvekst. Gitt at HiST sine beregninger til lønns/prisvekst slår inn, betyr det en reell svekking av basisfinansieringen med 5-6 millioner.

– For kunnskapsbyen Trondheim er dette meget skuffende. Denne regjeringen har hatt tidenes mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, men de har sviktet nok en gang, sier Melby.

Se pressemeldingen fra NTNU her.
Se pressemeldingen fra HiST her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**