Medlemsmøte

Dato: Tirsdag 20. oktober 2009 Kl 18:30 — 21:00
Sted: Kommunestyresalen Rakkestad Rådhus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tema 1: Hva vil vi med Rakkestad Venstre
Hva vil vi med Rakkestad Venstre og hva vil vi med vårt medlemskap i Venstre. Lodder stemningen i laget. Skal vi gjennomføre Venstre skolen eller skal vi delta hos andre?

Tema 2: Utfordringer i (eldre)omsorgen
Venstremedlem og fastlege Espen Storeheier skal fortelle oss om utfordringene i forbindelse med samhandlingsreformen, "eldrebølgen" med mer. Diskusjon om hva Rakkestad kan og må gjøre for å møte utfordringen.

Tema 3: Innspill til kommuneplanen
Hvis noen har innspill til kommuneplanen som kan tas med videre i arbeidet så kan dette diskuteres.

Enkel servering.
Håper alle kan møte.
Har du spørsmål så ring 456 14 341

For dere som er på Facebook så finner dere arrangmentet her.

Med Vennlig Hilsen
Jan Tore Gjøby
Mob.: 456 14 341
Leder Rakkestad Venstre – rakkestad.www.venstre.no
Organisatorisk nestleder Østfold Venstre — ostfold.www.venstre.no

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**