Skuffende statsbudsjett for Hordaland

– Satsningen på kollektivtilbud er svak. Mest skuffende er mangelen på økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, mener Venstres gruppleder på fylkestinget, Harald Hove. Skuffelsen kom da statsbudsjettet ble lagt frem idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Nå er det viktig at fylkestinget og byrådet innfører veiprising og andre tiltak som kan sikre Bergen og Hordaland maksimalt av belønningspotten, sier Hans-Carl Tveit, gruppeleder for bystyregruppen til Venstre i Bergen.

Saltenpendelen går i 130 km/t deler av strekningen Fauske–Bodø og i tunnel fra Røvika til Valnesfjor

Jernbane
– Dobbeltsporet gjennom Ulrikstunnelen burde vært fullfinansiert i dette statsbudsjettet. Regjeringens bevilgning på 50 millioner sikrer bare en videreføring av prosjektet. Venstre hadde totalt sett forventet en mye større satsning på Bergensbanen. Doblingen av tilskuddene til kollektivtrafikk i byene som regjeringen lovte under valgkampen viser seg ved fremlegging av Statsbudsjettet å bare være en bløff, fortsetter Hove.

Mer detaljstyring?
– Det er positivt at Bergen kommune får et økt tilskudd på 367 mil. Til gjengjeld frykter jeg at regjeringen vil stramme enda mer inn på på kommunenes rett til å disponere egne inntekter. Denne regjeringen har synest det har vært særlig poppulært å svekke de store byenes forvaltning av egne inntekter. Jeg er redd det følger en meget spesifisert detaljstyring med denne styrkingen av kommuneøkonomien, sier Hans-Carl Tveit.

Student, studere, universitet

Skuffende for høyere utdanning
At de tunge utdanningsinstitusjonene i fylket nå blir svekket, kommer som en skuffelse på Venstre. – Det er absolutt nødvendig at vi satser på forskning og utdanning de neste årene.
Å se at Universitetet nå får færre studieplasser og mindre basisbevilgninger er fullstendig feil vei å gå, mener Harald Hove. Universitetet får heller ikke mer midler til grunnforskningen eller stipendiatstillinger.

Hans-Carl Tveit

Mer politi – mindre overvåking
– Det er svært positivt at politiet i Bergen får økt bevilgningen slik at bemanningen kan dobles i helgene. Nå bør byrådet skrinlegge planene om videoovervåkning av Bergen sentrum og sammen med politiet satse på varme politibetjenter istedet for kald teknologi, avslutter Tveit.

Harald Hove 1

Ingen signaler om U-864
Ubåten som ligger utenfor Fedje må vente lenger før den blir hevet. Det skuffer Venstre. – Fiskeriminister Pedersen signaliserte i vinter at ubåten skulle heves. Da må man bevilge pengene til det, for hver dag som går før den blir hevet er en fare for miljøet, konkluderer Harald Hove.

Les mer i dagens BT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**