Velkommen til årsmøte!

Det kalles med dette inn til årsmøte i Akershus Unge Venstre.
Tid: Torsdag 29. Oktober 2009 kl. 18.00-21.00
Sted: Store møterom, Venstres Hus, Møllergt. 16, Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fra: Fylkesstyret i Akershus Unge Venstre
Til: Alle medlemmer i Akershus Unge Venstre

Saksliste:

1. Formalia
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av funksjonærer for årsmøtet
i. Møteleder
ii. Referent
2. Godkjenning av referat fra årsmøtet i 2008
3. Vedtekter
4. Andre innkomne saker
5. Generell politisk debatt
6. Styrets årsmelding
7. Godkjennelse av regnskap
8. Valg av:
– Leder
– 1. nestleder
– 2. nestleder
– Økonomiansvarlig
– Styremedlemmer
– Varamedlemmer til styret
– Valgkomité

Det vil bli snacks under møtet. Det vil bli et uformelt
sosialt arrangement for de deltakere som ønsker det umiddelbart etter
årsmøtet hvor vi går ut og spiser sammen.

Hvis du har spørsmål kontakt fylkesleder Marte Enerud Risbø på telefon 97706454 eller e-post [email protected]

Ønsker du å stille til valg, kontakt leder i valgkomitèen Nora Hoel på
telefon 92839728 eller e-post [email protected] Fristen har egentlig gått ut. Så skyndt deg!

Håper å se så mange som mulig der!

Med vennlig hilsen

Marte Enerud Risbø
Leder Akershus Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**