Nye eiere av ESSO i Strandgata

Mye tyder på at Knut Øyvind Egestad og Øyvind Sletten har overtatt aksjeselskapet som eier ESSO stasjonen i Strandata, og Risør Venstre håper de nye eierne innleder en dialog med Risør kommune for å få til en god løsning for fortsatt drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Her må det etableres en fremtidsrettet marina med slamtømming for fritidsbåter samtidig som man sikrer offentligheten tilgjengelighet langs strandlinjen.

Her må det etableres en fremtidsrettet marina med slamtømming for fritidsbåter samtidig som man sikrer offentligheten tilgjengelighet langs strandlinjen.
Foto: Jan Einar Henriksen

Skal Risør ha noen fremtid som turistdestinasjon og handelssenter må det være godt tilgjengelig marina i både Risør sentrum og på Søndeled.

Venstre fremmet tidligere i høst forslag om å fremskynde etablering av slamtømming til 2010 og bystyret sluttet seg til forslaget. Plansjefen bør snarest ta kontakt med de nye eierne av ESSO stasjonen og sikre almennheten tilgjengelighet langs strandlinjen og samtidig sikre etablering av et fremtidsrettet slamtømmingsanlegg for fritidsbåter og om mulig også for bobiler.

Venstre har tidligere pekt på det ansvar sentrale myndigheter har for å bidra med midler for å sikre tilgjengelighet, marina og slamtømming i Risør havn. Etter Venstres mening vil det være god bruk av offentlige midler, og et klart signal om at turistnæringen er viktig for Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**