Venstre for framtida! Framtida for Venstre!

Velkommen til fylkesseminar i Vestfold Venstre!
Etter Stortingsvalget har Venstre opplevd en tilstrømming av nye medlemmer som er utrolig hyggelig. Dette inspirerer også oss andre som har vært med en stund. Vi trengte denne oppmuntringen etter det skuffende valgresultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Logo Vestfold Venstre

Vestfold Venstre er nå opptatt av å utnytte dette potensialet som ligger i tilstrømmingen av nye medlemmer samtidig som vi også ønsker å utvikle de gamle medlemmene og organisasjonen videre.

Derfor er det vi nå inviterer til fylkesseminaret "Venstre for framtida! Framtida for Venstre!" som vi håper vil styrke partiet organisatorisk og politisk. Seminaret vil garantert også gi ny giv og inspirasjon for den enkelte!

Tid og sted: Lørdag 7. november 2009 kl. 09.00 — 16.00, Sandefjord Motor Hotel

Foredrag — prosesser — refleksjon — samtaler
Et arbeidsseminar der vi bruker moderne kreative prosesser sammen med tradisjonelle samtaler og diskusjoner. Vi vil også lære arbeidsmåter og prinsipper vi kan bruke videre.

Temaer
Hvilke trender vil prege samfunnets utvikling i tiårene framover?
Hvilke trekk preger menneskets drømmesamfunn?
Hvordan stemmer Venstres program overens med dette?
Hva kan og bør vi gjøre framover (konkretisering i lokallaget, de forskjellige verv og for de forskjellige medlemmer)?
Hvordan kommuniserer mennesker godt med hverandre ansikt til ansikt?

Veien videre
Hva gjør jeg videre?
Hva gjør vi videre (som Venstre/fylkeslag/lokallag/styre/medlem)?

Seminarleder

Leif-Runar Forsth

Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Leif Runar Forsth vil lede oss gjennom seminaret. Han var i sin ungdom leder av Sandefjord Unge Venstre og har seinere vært leder av Grorud Venstre i Oslo. Han arbeider med utvikling av organisasjoner og mennesker, spesielt lederutvikling. Se www.ipo.no og www.humanagement.no

Seminaravgift
Fylkeslaget vil i hovedsak dekke kostnadene.
Egenandel kr 100 betales kontant ved frammøte. Lokallagene står fritt til å refundere beløpet.

Servering
Kaffe ved frammøte. Lunsj (buffet) kl. 11.30.

Beliggenhet
Sandefjord Motor Hotel ligger like ved E18, avkjøring ved Fokserød, Sandefjord. Se kartskisse.

Påmelding innen onsdag 4. november til:
Karin S. Frøyd [email protected] tlf. 33193349 eller 92450192
eller til Monica Hofer Augheim [email protected] 33391430 eller 976 23 777

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**