Åpent gruppemøte tirsdag 27 oktober

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, tirsdag den 27. oktober mellom 18.00 og 20.00. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE TIRSDAG 27. OKTOBER

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 1800-2000. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 35/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 36/09 Komitemøtene i uke 45

Sak 37/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 38/09 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider: http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Oslo, den 20. oktober 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]
Nett: http://nordreaker.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**