Sats på kompetanseoppbygging på høgskolene i Oppland

Det har vært en god økning i studieplasser, i arbeidet med flere mastergrader og doktorgradsstudier på høgskolene i Oppland sa Eivind Brenna i fylkestinget i dag. Han stilte spørsmål om hva fylkesordføreren ville gjøre for å sikre den videre framdriften i dette arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hva vil fylkesordfører gjøre for å opprettholde framdriften i Prosjekt innlands universitet?

Kompetanseoppbygginga på høyskolene i Oppland har vært sterk. Det er brukt mye penger fra fylkeskommuner, kommuner og næringsliv de siste årene på å etablere et universitet i Innlandet. Dette har ført til en god økning i studieplasser og i arbeidet med flere mastergrad og doktorgrad studier på høyskolene i Oppland. Det er nå nødvendig å sørge for at dette arbeidet fortsetter. Vi vil derfor be om at man ikke velger å kutte bevilgningene til prosjekt innlands universitet. Det bør heller vurdere å premiere de høyskolene som er villige til å avgi styring til et fellesstyre som får myndighet til å sluttføre etablering av Innland universitet. Det kan også være en løsning å jobbe fram mot status som vitenskaplig høyskole slik som BI og HH i Bergen er. Kriteriene her er til forveksling lik krav til å bli universitet, men kravene til antall doktorgradstudier og masergrad studier er lavere.

Det viktigste er at styrkingen av høyskolene i Oppland ikke stopper opp.

Fylkesordfører svarte:
Prosjektet er startet for 7 år siden. Og det ligger forpliktelser også for høyskolene. Det er vanskelig å nå målet med konsensus mellom partene. Derfor ber vi nå om en ny styringsstruktur for prosjektet slik at man innen 15. februar kan se om det er vilje til å komme i mål. Foreløpig er det ikke snakk om å redusere pengestrømmen, men det er viktig nå at man forplikter seg og avgir makt fra høyskolestyrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**