– Skuffet over byutvikling og T. Stangeland

Venstre Vidar Grundetjern reagerer på at et stort flertall ga T. Stangeland “fritak” fra å rydde opp i ulovlig dumpet, og giftig avfall i dagens byutviklingsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vidar Grundetjern er skuffet over at utvalget på tross av stor kritikk fra alle hold gikk inn for disposisjonssøknaden fra T. Stangeland, som fører til at de kun trenger å rydde opp i rundt halvparten av avfallet.

Venstre gikk hardest ut mot T. Stangeland da saken ble avslørt av Stavanger Aftenblad i fjor.

I det ulovlig dumpede avfallet har tester bevist at det finnes høye verdier av tungmetaller som har et utlekkingspotensiale som vil føre til store forurensingsproblemer i området.

Utvalgt for byutvikling gikk i slutten av 2008 inn for at T. Stangeland måtte rydde opp alt etter seg, de leverte da en dispansasjonssøknad som de andre partiene nå delvis har gitt etter for.

– Det er skuffende at de innrømmer at de har gjort noe ulovlig og ber om dispensasjon i stedet for å rydde opp, uttaler Grundetjern.

Han håper nå at Fylkesmannen, som har frarådet en dispansasjon, nå klager saken inn til departmentet.

Vidar Grundetjern

Foto: Vidar Grundetjern

– Jeg reagerer på at en så solid og seriøs aktør som T. Stangeland, som kommunen har samarbeidet med i flere år, prøver å komme seg fri fra en ulovlig dumping med store konsentrasjoner av miljøfarlig avfall, avslutter Vidar Grundetjern.

Relevante linker:
TS-en får delvis tilgivelse
Her ligger en gigantisk miljøbombe
Krever opprydding på Bærheim!

For mer informasjon, kontakt Venstres medlem i byutvikling:
Vidar Grundetjern
Mail: [email protected]
Tlf: 905 80 844

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**