Venstre ser fremover

Man spør meg om jeg aldri blir lei av å stå på for Venstre. Nei da, og jeg skal si noe om hvorfor: jeg er glad i folk og føler at jeg i politikken fra tid til annen får satt ting på kartet. Venstre er et sosial-liberalt og radikalt parti som, som jeg ser det preges av mot og dristighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mot når det gjelder å være prinsippfast og dristighet når det handler om å inngå kompromiss. Jeg har tro på et parti som på noen områder tør å sette langsomhet foran effektivitet fordi effektiviteten ofte er uten mål og mening. Alta-utbyggingen ble min første aktivisthandling. I dag er eksemplet helseforetakene hvor høyt tempo og de lukkedes rom politikk førte til misnøye, utrygghet, motstand, ineffektivitet og brannslukking. Venstre har ideer, og mest av alt har vi tro på enkeltmenneskets iboende krefter. Vi har tro på samarbeid som arbeidsmåte og har erfaring for at det er nyttig.

Venstre trengs. Jeg fortviler når jeg leser om pessimisme, at salget av lykkepiller går til himmels, om slitne rusavhengige, om ensomhet som tar livet av folk, og om barn i kø for å få psykiatrisk hjelp. Noe av dette må skyldes at vi har opplevd materiell vekst så fort og så til de grader at vi har mistet fokus på det å være menneske. Fellesverdier er mangelvare. Utekontakten forteller om ungdom som mangler varme og omsorg. Bak alle tall om vold, rus, selvmord og depresjoner er det enkeltmennesker og familier.

Hvis dagens misnøyekultur får bite seg fast så blir utfordringene for store og mulighetene vanskeligere å nå. Jeg tror ikke på kuler og krutt og mer politi. Jeg tror på kloke, erfarne, varme og modige mennesker. Jeg tror på at mer makt må tilbake til folket sånn som det praktiseres i grendeutvalg. Jeg tror på mer frihet og mer ansvar, og vet av erfaring at åpne folkemøter er lærerike fordi borgere med skoen på har erfaringskunnskap. I Bodø har formannskapet all makt. Komiteer og utvalg avlyser møter, og ordføreren er glad for å spare penger mens byråkratene får lønn for å produsere planer i massevis. Dette rimer ikke med at politikere faktisk er ombud for borgerne og ikke for administrasjonen.

Venstre tar ansvar i miljøsaker. Etter kommunevalget ba Venstre skriftlig om at forpliktende miljøarbeid måtte inn i alle utvalg. Makta plasserte miljø i planutvalget. Var det noen som trodde at kollektivtrafikk vill få prioritet før parkeringsplasser der?

Jeg er inderlig lei av maktutøvelse, byråkrati, lukkede rom og mangel på fleksibilitet. I blitzlys klappes barn og gamle på hodet ved hvert valg mens klodens miljøutfordringer skyves ut i det blå.

Det er i praksis ting skal stå sin prøve, ikke på valgtorg.

Turid Høyersten Holm, Bodø Venstre.

Turid Høyersten Holm

Turid Høyersten Holm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**