Nyhetsbrev nr 01/2009

Nyhetsbrev fra fylkesstyret i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kjære medlem i Østfold Venstre

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Dette er første utgave av et elektronisk nyhetsbrev som styret i Østfold ønsker å bruke til å fortelle om ulike ting i fylkeslaget.
Det legges opp til at nyhetsbrevet skal komme ut i slutten av hver måned, med eventuelle justeringer i forhold til stille perioder som sommerferien.

Styret ønsker også å formidle lokale aktiviteter overfor medlemmene i hele fylket og ber derfor om saker fra lokallagene som kan være nyttige å kjenne til.
Har dere innspill eller vil gi tilbakemeldinger så kan de sendes fylkesleder Sindre Westerlund Mork — se kontaktinfo til slutt i nyhetsbrevet.

Nye medlemmer
Venstre har fått nærmere 2000 nye medlemmer siden valgdagen, 14. sep. Vi i Østfold har også fått en tilsvarende medlemsøkning på 25 % pr 26. okt.
Dette er selvsagt en kjempeinspirasjon fram mot lokalvalget i 2011, men er samtidig en utfordring for oss som organisasjon.

Sammen må vi klare å skape aktivitet og interesse for alle medlemmene, både i lokal- og fylkeslaget og samtidig ha tilbud til de som ikke har et lokallag å være medlem i. Målet vårt er å få lokallag i alle kommuner i fylket — og vårt kortsiktige mål er å få lister i alle kommuner til valget i 2011.

Som det går fram av dette nyhetsbrevet, har vi allerede begynt arbeidet med å nå disse målene og i håper du vil være med på arbeidet i en eller annen form.
Se artikkel om medlemsøkningen på https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/24338/

Venstreskolen
Det arrangeres Venstreskole for medlemmer og tillitsvalgte på ulike nivåer. V-skolen trinn 1 arrangeres for lokallagsmedlemmer. Vi arrangerer trinn 1 to ganger i november og satser på flere i 2010 (eller på forespørsel) hvor vi også har planer om å arrangere trinn 2 (for tillitsvalgte og de med trinn 1).

I denne omgang arrangerer vi i Eidsberg 3. nov og i Halden 18. nov. Vel møtt!
Les artikkel på nettsidene våre: https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/24431/

Årsmøte 2010
Østfold Venstres årsmøte planlegges til lørdag 13. feb 2010. Sted vil bli avklart før jul. Det planlegges med en politisk temakveld på fredag 12. feb med påfølgende sosialt samvær for de som ønsker det. Info i lenke under Styremøter.

Venstres landsmøte 2010
Østfold Venstre står som vert for Venstres landsmøte 16.-18. april 2010. Landsmøtet arrangeres i Sarpsborg. Dette vil være en flott måte å vise fram fylket på. Derfor planlegges det utflukt for deltakerne fredag 16. april og lokallagene vil få en forespørsel om ulik bistand. For de som ønsker å være med å hjelpe til (årsmøtet i februar velger hvem som skal være delegater), er det bare å melde seg som interessert til eget lokallag (se lenke under Nettverk).

Politikkutvikling
Årsmøtet i februar skal velge nominasjonskomité og programkomité for fylkestingsvalget i 2011. Det vil arrangeres ulike temamøter om politikk framover for å gi alle mulighet til å bli aktivt med på dette politiske arbeidet.
Les mer i siste styremøteprotokoll under Styremøter.

Styremøter
Protokollene fra styremøtene legges på våre nettsider:
https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/542
Styremøtene er åpne for alle som vil delta selv om invitasjonen og referatene kun blir sendt direkte til styremedlemmene og lokallagslederne.

Møtene holdes på fylkeshuset i Sarpsborg kl 18-21 på mandager.
Resten av årets møtekalender er 2. nov, 23. nov og 14. des.
Du er hjertelig velkommen til å delta.

Siste styremøteprotokoll (12. okt) med blant annet info om årsmøtet og landsmøtet finner du på https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/24425/

Kontaktnett
Nedenfor ser dere kontaktinformasjon til meg. Det hadde vært flott om alle som er på liberal.no, facebook, og twitter tar kontakt slik at vi kan knytte nettverk.
Kontaktinfo til ditt lokallag finner du på: https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/677
Fra hjemmesida vår http://ostfold.www.venstre.no finner dere også inngang til alle lokallagenes sider i menyen.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette nyhetsbrevet!

Sindre Westerlund Mork
[email protected]
Leder i Østfold Venstre
M: 916 95 642

Nettside: http://ostfold.www.venstre.no
Blogg: http://liberal.no/?profile=sindre
Facebook: http://www.facebook.com/home.php#/sindrevenstre?ref=profile
twitter: http://twitter.com/sindrevenstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**