Medlemsmøte om Haugesundsbudsjettet 2010

Venstre inviterer til medlemsmøte om budsjettet torsdag 29. oktober kl 1800-2000 på Gamle Slaktehuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi vil her dele oss inn i grupper etter interesser og diskutere budsjettforslaget innen (1) skole og oppvekst, (2) helse og sosial, (3) kultur og idrett og (4) miljø og teknisk.

Les rådmannens budsjettforslag her:

http://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/raadmannens-forslag-til-aarsbudsjett-og-oekonomiplan-2010-2013-article44481-202.html

Venstres bystyrerepresentanter vil ta med seg innspillene fra møtet i den videre budsjettbehandlingen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**