Fokus fra Venstre i kommunestyret 29.10 med Britt Fladmark Holta

Venstre fikk et enstemmig kommunestyre med på å tidfeste anbefalingene fra forvaltningsrevisjonens rapport "Ressursstyring i grunnskolen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I kommunestyremøte 29/10 behandlet Kommunestyret rapporten fra forvaltningsrevisjonen. Rapporten skulle i utgangspunktet tas til etterretning, men tilleggsforslaget fra Venstre sier at anbefalingene må sees på i sammenheng med budsjett og økonomiplan samt at det må lages en tydelig framdriftsplan som tidfestes.

Eidsberg

Foto: gs

Det er en omfattende og viktig rapport som bl.a. dreier seg om lærertetthet, IKT og undervisningstilbud i Eidsberg. Det er mye positivt og bra i rapporten, men vi fikk også noen anbefalinger som må sees nærmere på. Dette skulle følges opp gjennom budsjett, arbeidsgruppa som jobber med skolestrukturen etc. Ingen av anbefalingene var tidfestet.

Venstre er utålmodig på vegne av elevene og foreldrene.Vi vil følge nøye med i budsjettforhandlingene og forventer at noen av anbefalingene gjenspeiler seg der. Framdriftsplan med tidfesting må lages for de anbefalingene som ikke kommer med i budsjett for 2010, slik at elever og foreldre ser hva de kan forvente.
Ved å oppfylle anbefalingene i rapporten er vi på rett vei til en god skole med et godt innhold. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Dette vil Venstre fortsette å jobbe for.

Britt Fladmark Holta
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**