Hans Antonsen lansert som nestleiar i Venstre

Fleire av lokallaga i Venstre i Agderfylka lanserer nå Grimstadordførar Hans Antonsen som ny nestleiar i Venstre, og dei fleste ers amde i at Trine Skei Grande bør overta som leiar i partiet. Antonsen får støtte frå alle lokallag som har uttalt seg etter at Grimstad Venstre lanserte Hans Antonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hans Antonsen ordførar

Foto: Jan Kløvstad

Hans Antonsen er ordførar i Grimstad, der Venstre fekk 16,2% av stemmene og seks mandat i kommunevalet i 2007. Han har også leia prinsipprogramnemnda i Venstre, vore generalsekretær i Venstre og statssekretær.

Det er også sterk støtte i landsdelen for gjenvalg av Eva Kvelland frå Mandal i sentralstyret. Kvelland er kommunestyremedlem i Mandal, sentralstyremedlem, tidlegare statssekretær og generalsekretær i Unge Venstre.

Anne Tørå Solsvik har plass i sentralstyret som leiar av Unge Venstre, og ho og Venstres gruppeleiar Jan Kløvstad i Arendal er medlemer i valnemnda i Venstre som skal legge fram eit samla forslag til ny leiing i partiet innan midten av januar.

Under følgjer oversyn over forslaga frå Venstre i landsdelen:

Leiar:
Styret i Vest-Agder Venstre: Trine Skei Grande
Styret i Aust-Agder Venstre: Trine Skei Grande
Risør Venstre: Ola Elvestuen
Styret i Grimstad Venstre: Trine Skei Grande
Mandal Venstre: Trine Skei Grande
Kristiansand Venstre: Trine Skei Grande, evt. Hans Antonsen
Styret i Arendal Venstre: Trine Skei Grande
Tønnes Christian Larsen, Arendal: Ola Elvestuen med Trine Skei Grande som parlamentarisk leiar
Einar Bore, Arendal: Torild Skogsholm
Cathrine Høyesen Hall, Arendal: Christian Borch
Andreas Koch, Arendal: Trine Skei Grande
Mette Steel, Arendal: Jan Kløvstad
Berit Gjeruldsen, Arendal: Ola Elvestuen

Nestleiarar:
Styret i Vest-Agder Venstre: 1.nestleder Helge Solum Larsen, 2.nestleder:Ola Elvestuen
Styret i Aust-Agder Venstre: Hans Antonsen og Abid Q. Raja
Styret i Grimstad Venstre: Hans Antonsen og Abid Q. Raja
Mandal Venstre: Helge Solum Larsen og Ola Elvestuen
Kristiansand Venstre: 1.nestleder: Hans Antonsen, 2.nestleder: Ola Elvestuen
Styret i Arendal Venstre: Hans Antonsen og Ola Elvestuen eller Lars Henrik Michelsen

Sentralstyret og direktevalte i landsstyret:
Styret i Vest-Agder Venstre: Lars Sponheim, Eva Kvelland og Lars Peder Nordbakken
Styret i Aust-Agder Venstre: Torild Skogsholm, Helge Solum Larsen, Ulla Nordgarden, Alvhild Hedstein, Rita Sletner. Som direktevalt landsstyremedlem: Odd Einar Dørum.

Andre folk å snakke pent om:
Jonas Eilertsen, Guri Melby, Lars Henrik Michelsen, Monica Tjelmeland, Rita Sletner

Kristiansand Venstre: Gjenvalg for Eva Kvelland, Helge Solum Larsen, Abid Raja, Rita Sletner, Lars Henrik Michelsen, Guri Melby, Olaf Thommessen. Direktevalt i landsstyret: Jan Kenneth Stavenes.

Styret i Grimstad Venstre: Helge Solum Larsen og Eva Kvelland
Mandal Venstre: Til sentralstyret: Lars Peder Nordbakken (Buskerud), Eva Kvelland (Vest-Agder) og Abid Raja (Akershus)
Til landsstyret: Odd Einar Dørum (Oslo ), Hans Antonsen (Grimstad)

Styret i Arendal Venstre:
Aktuelle namn til sentralstyret: Abid Q. Raja, Guri Mellbye, Eva Kvelland, Bjørn Erik Thon, Randi Øgrey, Alvhild Hedstein, Brynjulf Moe.
Aktuelle namn til landsstyret: Odd Einar Dørum, Helene Falch Fladmark, Paul Chaffey.

Andreas Koch, Arendal: Rita Sletner, Olaf Thommessen, Abid Q. Raja
Hilde Litlekalsøy, Grimstad: Abid Q. Raja og Hans Antonsen i sentrale verv.
Petter Toldnæs, Lillesand: Følgende navn bør finnes sentralt i organisasjonen: Olaf Thommessen, Trine Skei Grande, Helge Solum Larsen, Eva Kvelland, Lars Henrik Michelsen, Anne Solsvik

Kathrine Hald, Vest-Agder Unge Venstre: Lars Henrik Michelsen, Jonas Eilertsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**