Venstre ber kontrollutvalget se på budsjettprosessen i Lund

Lund venstre vil be kontrollutvalget vurdere den pågående budsjettprosessen i Lund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Logo Venstre

Vi er av den oppfatning at formannskapets behandling av administrasjonens innstilling ikke er ført i
åpne møter. At administrasjonen og formannskapet skulle dra til Heddan gard i Hægebostad fikk
venstre nyss i via Facebook dagen før!

Formannskapet har delt prosessen inn i 4 deler:
1 Administrasjonen legger frem sin innstilling, alle gruppeledere invitert, åpent møte på Moi

2 Formannskap diskuterer administrasjonen sin innstilling, åpent møte på Moi

3 Formannskap og administrasjonen drar til Heddan gard i Hægebostad, lukket møte

4 Formannskap har nytt møte på Moi dagen etter, åpent møte på Moi

Formannskapet prøver å omdefinere hva de gjør når de forlater kommunen og de facto lukker møtet. Etter vår oppfatning har de ikke anledning til dette og vi påpekte dette før administrasjonen la frem sin innstilling. Dette ble tilbakevist av formannskapet, men vi godtar ikke svarene som ble gitt på møtet eller fremsatt i media i etterkant, snarer føler vi at de underbygger vårt syn.
Vi påpekte og samme forhold i kommunestyremøtet i juni 2008, og det året dro ikke formannskapet bort fra
kommunen.

Vi vil be kontrollutvalget vurdere budsjettprosessen og behandle dette før kommunestyret den 19.
november.

Tilslutt vil vi gjøre utvalget oppmerksom på at vi vurderer å kontakte fylkesmannen og be dem om å
åpne sak mot kommunen iht. § 59. 5.ledd: «Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse
opp til lovlighetskontroll»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**