Møte om vg skolestruktur

Målselv Venstre inviterer til åpent møte om vg skolestruktur torsdag 12. nov kl 1900 på Høgtun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Problemstilling
Fylkestinget skal i desembermøtet avgjøre fremtiden for de videregående skolene i Troms.
Skolene i Troms har til sammen 800 ledige plasser og drives med et underskudd på 30 millioner kroner. Fylkesrådets faktiske forslag om innsparinger og strukturendringer i den videregående skolen legges frem 10. November og behandles på fylkestinget som starter 1. Desember. Sparetiltakene vil blant annet kunne berøre Høgtun og matfag i Sørreisa.

ITV, Høgtun presenterer seg og sitt ståsted
Innleder: Roar Sollied, nestleder i utdanning og helsekomiteen i Troms
Ordskifteleder: Vidkunn Haugli
Arrangør: Målselv Venstre

Alle er velkommen, og gjerne folk fra nabokommunene, melder lokallagsleder Rolf Austgard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**