Møt Trine Skei Grande i Trondheim 14. november!

Venstres nyvalgte parlamentariske leder, Trine Skei Grande, kommer til Trondheim lørdag 14. november, og i den forbindelse inviterer Sør-Trøndelag og Trondheim Venstre til åpent medlemsmøte fra kl. 13-15 på Rica Nidelven Hotell. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å bli bedre kjent med Venstres politikk og en av Venstres mest sentrale politikere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Trine Skei Grande er en av Venstres to stortingspolitikere, hun er parlamentarisk leder og sitter i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen i denne stortingsperioden. På møtet vil hun innlede om stortingsgruppas arbeid, med et fokus på sitt eget arbeidsområde, nemlig kunnskapspolitikken, i tillegg til at hun vil ta opp aktuelle saker, blant annet personvern. Det vil bli anledning for alle som kommer å be om ordet for å komme med innspill til stortingsgruppa eller for å stille spørsmål.

Vi håper så mange som mulig har mulighet til å sette av et par timer en lørdag formiddag til å diskutere politikk, og vi oppfordrer særlig nye medlemmer om å komme.

Vi serverer kaffe og kaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**