Fylkesstyremøte

Styremøte i Nordland Venstre 21 —22.november 2009,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lørdag kl 12.00 (lunsj) – søndag kl. 13.00 (lunsj), Bodø Hotell, Bodø.

Saksliste:
Sak 33/09 Informasjon og status.

Sak 34/09 Evaluering av valgkampen.
Konklusjoner noteres ned i protokoll for å ta med erfaringer til 2011.

Sak 35/09 Økonomi og budsjett 2010.
May legger fram økonomisk situasjon pr. dd. og regnskap for valgkampen.
+ en oversikt over kjente inntekter for 2010.

Sak 36/09 Årsmøte 2010
Planlegging og utarbeidelse av årsmelding. Mobilisering av lokallag.

Sak 37/09 Nordland Venstre fram mot 2011.
Strategi og aktivitetsplan fram mot fylkestingsvalget.

Sak 38/09 Kurs og opplæring i 2010.
Terje orienterer om Venstreskole- opplegget.
Arne Ivar orienterer om aktivitet og mulighet gjennom VO.

Sak 39/09 Kontorlokale i Bodø.
Behov, kostnad og mulighet.

Sak 40/09 Møteplan 2010
Koordinering med fylkesting.

Eventuelt.

Vel møtt igjen til ei god arbeidshelg!

Styret i Nordland Venstre

Styret i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**