Uttalelse: Kunnskap må bygges nå

Venstres sentralstyre mener at kunnskap er landets største ressurs. Men kunnskap må bygges, og Regjeringen tar heller ikke i år utfordringen. Forslaget om knappe 50 millioner i basisøkning til høyskoler og universiteter retter ikke opp det lange hvileskjæret regjeringen har lagt seg på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det kompenserer ikke engang for den økte tilstrømningen av studenter i høst, og langt fra "Kunnskapsmilliarden," som utdanningsinstitusjonene har etterspurt. På forskningssiden ligger Regjeringen fortsatt langt bak Venstres forslag om å øke Forskningsfondet til 150 mrd i 2010.

Feil prioritering i skolepolitikken
For grunnskolen legger regjeringen opp til en time mer undervisning per klasse og leksehjelp i SFO. Det bidrar både til økte utgifter og økt lærerbehov, og konsekvensen er at det nødvendige kompetanseløftet for lærerne uteblir. Venstre mener at Regjeringen prioriterer feil i forhold til å øke kvaliteten i skolen og øke attraksjonen og rekrutteringen til læreryrket. Venstre ønsker en langt raskere gjennomføringstakt når det gjelder kompetanseløft for lærerne, og foreslår å bevilge 350 mill. kroner med til videreutdanning av lærere. Venstre kan heller ikke se at statsbudsjettforslaget vil bidra til noen som helst endring for skolene verken på kommunalt eller fylkeskommunalt plan.

Nøkkelen til framtida
For Venstre er det viktig å møte framtida nå. I lavkonjunkturtid må kompetanseheving prioriteres, og næringslivet må gis kår som gjør at arbeidsplasser opprettholdes og etableres. Vi har knapt ti år på oss for å fullføre en velferdsreform som kan møte eldrebølgen og styrke helse- og velferdstjenestene lokalt med lokaliteter og faglighet. Vi har konstant et eget ansvar for miljø-, klima- og ressurspolitikken. Vi må øke tilfanget av fornybar energi, og utfordringene i forbindelse med den raske nedsmeltingen av isen i nordområdene og Polhavet må vi forholde oss til her og nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**