Var flerbrukshallen i Vestby dråpen?

Arbeiderpartiet og Høyre har med sitt vedtak om bygging av flerbrukshall i Vestby fylt det
berømte begeret til bristepunktet. Vestby kommune er om kort tid konkurs hvis utviklingen
fortsetter. Det er innbyggerne som må betale regningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjennom flere år er det gjort store og nødvendige investeringer. De tre nyeste skolene, Son, Vestby og Grevlingen, har alle bidratt til økt gjeld i kommunen. De har samtidig stimulert sentrale politikere til å bygge mer. Enkelte kan virke ruset på offentlige byggeprosjekter. Dette i en tid der gjelden til Vestby kommune nærmer seg 1 milliard. Kommunen balanserer på kanten av det som er forsvarlig.

I desember i fjor fikk vi gjennom rådmannens forslag om kutt en indikasjon på hvor vanskelig
den økonomiske situasjon var. Den nye flerbrukshallen vil bli 70 millioner mer enn det som
var bevilget i utgangspunktet. Dette var så langt fra nødvendig som Arbeiderpartiet og Høyre
hevder. Fremskrittspartiet så galskapen i dette vedtaket og stemte mot. Dette skjer i en
turbulent tid der mange skoler mangler elementært vedlikehold. Risil ungdomsskole er
forfallen, Hølen skole er forfallen, Brevik skole er kapasitetsmessig sprengt og det ligger inne
i planene at en ny ungdomsskole bør bygges innen få år. Dette er i sum mange millioner.

Det er i lys av dette Vestby Venstre ikke forstår prioriteringene til politikerne i posisjon. Har
vi så ulik virkelighetsoppfatning? Vi registrer også at inntektene fra eiendomssalg heller ikke
er i tråd med posisjonen sitt eget budsjett. Etter at finanskrisen hadde rammet Norge,
desember 2008, vedtok posisjonen at det var nøkternt og ansvarlig å budsjettere med følgende
inntekter: 170 millioner i 2010 og 170 millioner i 2011. Vestby kommune er ikke nærheten av
å oppnå dette. Så mens kapitalutgiftene på lånene øker i takt med renteøkningen, styrer
Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kommunen mot rekordgjeld og mulig
eiendomsskatt. De gjemmer seg bak argumentasjonen om at inntektene fra eiendomssalget vil
redusere gjelden. Det siste året har vist at inntekter på 340 millioner innen 2011 er like
usannsynlig som å bygge tunnel under Son sentrum.

Kanskje er det flerbrukshallen som er dråpen som får eiendomsskatt til kommunen. Det er
vanskelig å forstå logikken til spesielt Høyre. De ønsker ikke eiendomsskatt, men de jobber
indirekte veldig hardt for å innføre det gjennom unødvendige investeringer og sitt partnerskap
til byggmesteren i Arbeiderpartiet.

Tanken om at Venstre overdramatiserer har streifet meg, kanskje har de en helhetlig plan,
kanskje de sitter med dyp innsikt og strategisk vidsyn. Det som er helt klart er at
Arbeiderpartiet og Høyre har vedtatt bygging av flerbrukshallen til 130 millioner. Dette var
og er Venstre diametralt uenig i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**