Helseforsikringer – til hvilken pris ?

Venstre krever at forsikringselsselskapenes innhenting av pasisentinformasjon må skje under forhold som i større grad ivaretar personvernet og en helhetsvurdering av pasientenes helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I kronikk i Sandefjords blad peker Sunniva Holmbek på at forsikringsselskapene i stadig økende grad vinner fram med sitt press for å gjøre det enklere å samle, oppbevare og bruke personopplysninger om helse.

Nettovervåkning

For å styrke personvernet har Venstre fremmet forslag om å forby utlevering av fullstendige pasientjournaler til kommersielle aktører og at nformasjonsinnhenting må skje under forhold som i større grad ivaretar personvernet og en helhetsvurdering av pasientenes helse.


Les hele kommentaren i Sandefjords blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**