Oppland fylkeskommune reiser fra nå av med klimakvoter i bagasjen

Venstres fylkestingsrepresentant i Oppland, Sanna Sarromaa, kom med et forslag om kjøp av klimakvoter til fylkestinget på Gjøvik 21.10.09. Dette forslaget resulterte i at fylkesordføreren satt rådmannen på saken og kjøp av klimakvoter ble vedtatt av fylkesutvalget den 10. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Egentlig burde fylkeskommunen ha begynt med å kjøpe klimakvoter allerede da klima- og energiplanen ble vedtatt av forrige fylkesting i september 2007, sier Sarromaa.
Kjøp av klimakvoter er nemlig et av tiltakene i den vedtatte planen. Dessverre er planen blitt et skuffedokument og tiltakssiden er ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Det tenker Venstre å fortsette å gjøre noe med.

Det er veldig viktig å være våken i opposisjonen. Jeg skal sørge for at vi går gjennom tiltakssiden tiltak for tiltak og ser at ting virkelig skjer sier Sarromaa og forteller om revisjonen av klima- og energiplanen som Transportøkonomisk institutt gjorde. I revisjonsrapporten pekes det blant annet på at effekten av en egen klima- og energiplan ikke ser ut til å ha vært veldig stor. Planen har i liten grad ført til endret adferd. Ifølge revisjonsrapporten mangler det først og fremst organisatoriske tiltak for å følge opp planen. Dette er for dårlig, sier Sarromaa. — En plan kan ikke bli en sovepute. Som en offentlig aktør må fylkeskommunen vise vei.

Nå skal veien vises i hvert fall ved kjøpt av klimakvoter ved fylkeskommunale tjenestereiser. Klimakvoter skal kjøpes av Statens forurensingstilsyn. Det er Sarromaa fornøyd med.

I mitt opprinnelige forslag foreslo jeg Grønn hverdag eller Naturvernforbundet, men Statens forurensingstilsyn er en like troverdig aktør, så dette er jeg veldig fornøyd med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**