Likestillingsprisen til Kvinnovasjon i Buskerud

Likestillingsutvalget i Buskerud har tildelt prosjektet Kvinnovasjon i Buskerud likestillingsprisen for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

bedrift

Foto: Microsoft

I begrunnelsen sier Likestillingsutvalget:

“Kvinner starter sjeldnere bedrift og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked. Dessuten har kvinner en langt høyere terskel for å starte egne bedrifter sammenlignet med menn. Kvinnovasjon ønsker å endre dette.

Kvinnovasjon Buskerud har i løpet av tre år jobbet for å få flere kvinnelige gründere i vårt fylke og har lykkes godt. Kvinnovasjon skal øke ambisjonsnivået blant kvinner som starter egne bedrifter. Gjennom nettverksbygging, kurs, kompetanseheving, profilering, studieturer og inspirasjon er deltakende kvinner i prosjektet motivert til å starte egne bedrifter eller til videre utvikling av etablerte bedrifter slik at de kan virkeliggjøre sin gründerdrøm.”

 Vi trenger kvinnlige grûndere.

Vi trenger kvinnlige grûndere.
Foto: Morguefile.com

I Likestillingsutvalget sitt møte 10. november ble likestillingsprisen for 2009 tildelt. Det var omforent forslag fremmet av Gunn-Torill Homme Mathisen (V) som førte til at Kvinnovasjon i Buskerud fikk prisen. Selve utdelingen foregår i et arrangement i Drammens Teater 9. februar 2010.

Kvinnlige grûndere
Norge trenger flere kvinner som starter egen bedrift. Da Kvinnovasjon startet opp i 2006 ble kun 32 prosent av nye bedrifter i landet startet av kvinner. I 2013 skal andelen være økt til 40 prosent. 73 aktører jobber med Kvinnovasjon nasjonalt. Prosjektet styres av SIVA (Selskapet for industrivekst), og finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet har gått over tre år, fra 2006 til 2009. Satsingen foregår i samspill med Innovasjon Norge, Fylkeskommunene og andre aktører (Forskningsrådet).

“Kvinnovasjon i Buskerud” er en videreføring av prosjektet hvor målet er å få flere kvinner til å starte bedrift, og å øke vekstambisjonene blant dem som starter. Prosjektet er et samarbeid mellom Næringshagen i Kunstnerdalen, Flesberg Veksthus, Hallingdal Næringshage, Kongstanken Næringshage og Driv inkubator.

Minoritetsspråkelige
Prosjektet forsetter i vårt fylke. I februar neste år igangsettes et nytt prosjekt som skal gjøre Kvinnovasjon tilgjengelig for kvinner med minioritetsbakgrunn. Det nye prosjektet har kick off konferanse på Union Scene i Drammen 16. februar 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**